Opportunity

Opportunity


Opportunity, Mars yüzeyinde 40 kilometre yol gitmiş ve uzay araçları içinde en uzun mesafeyi katetmiş olan bir uzay aracıdır. Opportunity, ikizi Spirit’ten bir ay sonra fırlatılmış ve Mars’ın diğer tarafındaki Eagle Krateri’ne inmiştir. Opportunity’nin yolladığı delillere göre, Eagle Krateri bir zamanlar tuzlu bir denizin sahil şeridine ev sahipliği yapıyordu. Spirit ve Opportunity, NASA’nın Mars Exploration Rovers (MER) programını oluşturarak, Mars yüzeyinde suyun tarihini araştıran birer robot jeolog gibi hareket ettiler. 2010 yılında Spirit Dünya ile olan iletişimini kaybetmiş olmasına rağmen, Opportunity 90 gün olan orijinal görev süresini birkaç sene aşmıştır ve operasyonlarını halen sürdürmektedir. Eagle Krateri’nden sonra Opportunity dolaşmaya devam etmiş ve Endurance Krateri, Erebus Krateri ve Victoria Krateri’ni incelemiştir. Yakın bir zaman önce Opportunity’nin yedi bellek öbeğinden biri aracın yaşından ötürü sorun vermeye başlamıştır ancak diğer altı bellek öbeği çalışmaya devam etmektedir.

Güncel haberler: Problems look mighty small from 150 miles up. http://spaceipsum.com
(Görsel: Opportunity'nin tanık olduğu bir kraterin mozaiği, NASA/JPL-Caltech)